Karrier

Létesítményüzemeltetés csoportvezető (facility management)
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Létesítményüzemeltetés csoportvezető (facility management)

A következő kihívások várnak:
 • ingatlanok (irodaépületek, raktárhelységek) és gépjárműflotta folyamatos működtetéséhez szükséges szakmai feladatok koordinálása,
 • a létesítményüzemeltetési folyamatok működtetése, fejlesztése, optimalizálása,
 • felújítási tevékenységek tervezése és megvalósításának koordinálása, ellenőrzése,
 • a létesítményüzemeltetési csoport szakmai vezetése,
 • eseti és rendszeres riportok, beszámolók, döntéselőkészítő anyagok készítése,
 • költségtervezés, a területet érintő beszerzések szakmai kontrollja, koordinációja,
 • a létesítményüzemeltetéssel és a gépjárműflotta működtetésével összefüggő naprakész nyilvántartások biztosítása,
 • külső partnerekkel való kapcsolattartás,
 • vállalati szintű fejlesztési projektekben a létesítményüzemeltetést érintő kérdések képviselete, esetleges alprojektek vezetése.
Szolgáltatásmenedzser (telekommunikációs)
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Szolgáltatásmenedzser (telekommunikációs)

A következő kihívások várnak:
 • hang- és adatszolgáltatások kialakításával, üzemeltetésével és/vagy fejlesztésével kapcsolatos műszaki és pénzügyi ajánlatok előkészítése, igényfelmérés, ajánlatadás,
 • az ügyféligények megvalósításának szakmai koordinációja és nyomon követése az igény teljes életciklusa során,
 • tranzíciók műszaki tervezése, koordinálása,
 • az ügyfelek által elvárt szolgáltatás minőségének folyamatos monitorozása és a szerződés szerinti SLA szintek biztosítása nagy megbízhatóságú felhő alapú rendszereknél,
 • részvétel a szolgáltatások meghatározásában, kialakításában és a szolgáltatások életciklus kezelésében.
Beszerzés üzleti partner
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Beszerzés üzleti partner

A következő kihívások várnak:
 • beszerzési és közbeszerzési eljárások igény keletkezésétől a szerződéskötésig tartó teljes folyamatának koordinációja,
 • az igénylő terület által készített műszaki dokumentációk beszerzés szempontú véleményezése,
 • piackutatások végzése,
 • Bíráló Bizottsági üléseken szakértői közreműködés,
 • a becsült értékek alátámasztásához szükséges kosárelemzések elvégzése,
 • dedikált igénylő területek beszerzéseinek szakértő támogatása, belső ügyfélkapcsolattartás,
 • beszerzési folyamatokra irányuló fejlesztési javaslatok megfogalmazása,
 • döntéselőkészítő anyagok készítése.
Belső ellenőr
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Belső ellenőr

A következő kihívások várnak:
 • az éves belső ellenőrzési tervben szereplő, valamint terven felüli vizsgálatok megtervezése, lefolytatása a vizsgálatban érintett szakterületekkel együttműködve;
 • jogszabályoknak és vállalat belső szabályzatainak megfelelő működés ellenőrzése, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének vizsgálata;
 • a jogszabályoktól és a belső szabályzatokban foglaltaktól való eltérések feltárása, az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló javaslatok megfogalmazása;
 • a vizsgálatban érintett szakterületek szakmai támogatása, szakmai tanácsadás biztosítása;
 • a vizsgálatai beszámoló elkészítése;
 • az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése;
 • a belső ellenőrzési vizsgálatok nyilvántartása.
Közbeszerzési szakértő
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Közbeszerzési szakértő 

A következő kihívások várnak:
 • közbeszerzési eljárások lefolytatása, az eljárási események szervezése, koordinálása, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel;
 • a közbeszerzési eljárásokban szükséges ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás és dokumentációk összeállítása;
 • közreműködés a szerződéstervezetek összeállításában, részvétel a szerződési tárgyalásokon;
 • EU-s támogatásból megvalósított projekt esetén kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal közbeszerzési kérdésekben.
Projekt kontroller (Projekt pénzügyi menedzser)
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Projekt kontroller (Projekt pénzügyi menedzser)

A következő kihívások várnak:
 • hazai költségvetési és Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek erőforrásigényének és költségvetésének tervezése, a finanszírozási szerződések megkötésének támogatása,
 • a projektek folyamatos pénzügyi támogatása, beleértve a kifizetési kérelmek és a pénzügyi változásbejelentések, valamint támogatási szerződés módosítások pénzügyi részének összeállítását, a beszerzési eljárásokban és ellenőrzéseken történő részvételt, valamint a zárás során felmerülő pénzügyi teendőket is,
 • a projektek pénzügyi dokumentálásának, szállítói számlák adminisztrációjának folyamatos végzése, elszámolások készítése,
 • a projektek költségvetésének és likviditásának folyamatos figyelemmel kísérése, a terv és tényadatok összevetése, az eltérések elemzése,
 • a főkönyvi könyveléssel és személyügyi nyilvántartással való egyezés vizsgálata,
 • külső és belső adatszolgáltatások
Pénzügyi és számviteli munkatárs
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Pénzügyi és számviteli munkatárs

A következő kihívások várnak:
 • a Pénzügyi és számviteli igazgató munkájának támogatása: megbeszélések szervezése, a határidős feladatok nyomon követése, koordinálása, beérkező és a kimenő szakmai iratanyagok kezelése, nyilvántartása,
 • az igazgatóságot érintő projektek adminisztratív támogatása,
 • beszerzési eljárásokban a pénzügyi szakmai szempontok képviselete és érvényesítése: a fizetési feltételek, a beérkező ajánlatok előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése, a szerződésekben meghatározott cégadatok, illetve pénzügyi részek pontos és helyes meghatározásának, meglétének ellenőrzése.
Beszerzés támogató pénzügyi munkatárs
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Beszerzés támogató pénzügyi munkatárs

A következő kihívások várnak:
 • A társasági beszerzési és közbeszerzési eljárásaiban a pénzügyi szakmai szempontok képviselete és érvényesítése:
  • a fizetési feltételek kialakításánál a likviditásmenedzselés elvárásainak képviselete, és azok érvényre juttatása,
  • kiegészítő tájékoztatás esetén a pénzügyi kérdések megválaszolása,
  • a beérkező ajánlatok előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése,
  • a szerződésekben meghatározott cégadatok, illetve pénzügyi részek (teljesítés igazoló, szankciók, mint pl. kötbér, késedelmes teljesítés) pontos és helyes meghatározásának, meglétének ellenőrzése,
 • részvétel a releváns szabályzatok aktualizálásában, változások követésében, összeállításában, társterületek szabálytervezetének a véleményezésében,
 • szerződések számviteli, adójogi szempontból történő véleményezése,
 • folyamatban lévő beszerzési eljárások státusz-nyilvántartásainak naprakész vezetése.
Termékmenedzser
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Termékmenedzser

A következő kihívások várnak:
 • a vállalat szolgáltatás- és termékfejlesztéseinek előkészítésében való részvétel: piacelemzés, ötletek kidolgozása, termékkoncepció készítése,
 • projektek, fejlesztések megvalósításának szakmai támogatása: üzleti modell, termékfejlesztési ütemterv készítése, termékfejlesztés koordinációja a vállalaton belül,
 • termék-életciklus menedzsment a vonatkozó termékek és szolgáltatások kapcsán,
 • termékhez tartozó - árazási stratégiának megfelelő - termékár meghatározása,
 • az osztály működésével kapcsolatos koncepciók, dokumentumok és javaslatok készítésében való részvétel.
Projektkoordinátor
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Projektkoordinátor

A következő kihívások várnak:
 • A projekt operatív szervezési feladatainak elvégzése és a koordinációs feladatok ellátása;
 • A projekt papír alapú és elektronikus adminisztrációjának teljes körű vezetése, karbantartása;
 • A projekttel kapcsolatos információk, dokumentumok karbantartása, valamint a projekttagok és az érdekeltek számára történő elérhetővé tétele;
 • A státuszjelentések, riportok előkészítése, nyilvántartások karbantartása;
 • Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatások koordinálása;
 • A projekt végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítésében történő részvétel, a dokumentumok begyűjtése és kezelése;
 • Közbeszerzési eljárások nyomon követése és támogatása;
 • A projekt pénzügyi elszámolásának támogatása;
 • A projekt Támogatási Szerződésének összeállításával, módosításával kapcsolatos tevékenységek koordinációja, minőségbiztosítása, az érintett külső szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás;
 • A projektet érintő auditokon, ellenőrzéseken, eseményeken történő részvétel;
 • A projekttel kapcsolatos események szervezése, emlékeztetők készítése, véleményeztetésének koordinációja;
 • A projektvezető támogatása, felkészítő dokumentumok írása;
 • A projekttervben megfogalmazott feladatok tervezésében, monitoringjában és kontrolljában való közreműködés;
 • A projektvezető eseti és korlátozott hatáskörű helyettesítésének ellátása.
Projektmenedzser
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

projektmenedzser

A következő kihívások várnak:
 • a projekt terjedelmének tevékenység, erőforrás, pénzügyi, műszaki, közbeszerzési és üzleti szempontú tervezése igényfelmérés alapján,
 • részvétel a műszaki tervezéshez kapcsolódó specifikáció elkészítésének koordinációjában,
 • a szükséges (köz)beszerzés előkészítése és koordinációja,
 • előrehaladás folyamatos ellenőrzése, rendszeres státuszriportok készítése, szükséges projekt dokumentációk elkészítése, a projekt irányításával és felügyeletével kapcsolatos fórumok tartása,
 • folyamatos kapcsolattartás a külső partnerek képviselőjével,
 • a munkacsoportok munkájának koordinációja és a munkacsoport vezetők irányítása,
 • a projekt kezdetekor definiált üzleti igények megvalósulásának teljes körű irányítása és figyelemmel kísérése,
 • fejlesztések átvételének, ellenőrzésének, tesztelésének, éles üzembe állításának, valamint a felhasználók oktatásának koordinációja,
 • egyeztetés és napi szintű kapcsolattartás az érintett szakterületek kapcsolattartóival, vezetőivel.
Ügyfélszolgálati munkatárs
1

Ha fontos számodra, hogy nap mint nap a legújabb technológiákat alkalmazd, szakmailag tovább fejlődj, ötleteidet megvalósítsd, tapasztalatodat elismerjék, csatlakozz hozzánk és velünk együtt könnyítsd meg a közigazgatási ügyintézést Magyarországon! Csak egy kattintás.

Legyél

Ügyfélszolgálati munkatárs

A következő kihívások várnak:
 • megválaszolod a több csatornán érkező megkereséseket,
 • az ügyfél kérésére időpontot foglalsz ügyintézéshez,
 • naprakész és pontos tájékoztatást adsz az időszakosan előforduló, az állampolgárok jelentős csoportját érintő kérdésekben,
 • közreműködsz az ügyfél kérésére - az adatvédelmi szabályok betartásával - konkrét ügyintézésre vonatkozó tájékoztatásban,
 • tájékoztatást nyújtasz a kormányablakok által intézett ügykörökben,
 • támogatást biztosítasz a közigazgatás új, elektronikus szolgáltatásaihoz,
 • részese lehetsz egy újonnan induló videótechnológián alapuló szolgáltatás indulásának.